JUBILEUSZ 20 LECIA

      Rotary Club Jarosław w bieżącym roku obchodzi jubileusz 20 lecia działalności. Oficjalna uroczystość odbyła się 8 lutego w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu. Swoją obecnoscią zaszczyciło nas wielu znakomitych gości: Gubernator Dystryktu Pani Małgorzata Wojas, Zastepca Burmistrza Miasta Jarosławia Pan Dariusz Tracz, Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Pan Szczepan Łąka, delegacje zagranicznych klubów Rotary  -  RC Żilina, RC Presov, RC Spiska Nowa Wies, RC Lwów  jak również delegacje klubów krajowych -  RC Kraków, RC Kraków Niepołomice, RC Kraków Wawel, RC Puławy, RC Janów Lubelski, RC Rzeszów, RC Nisko-Stalowa-Wola, RC Zamość, RC Zamość Ordynacki, RC Lublin, RC Lublin Stare Miasto, RC Lublin Centrum, RC Chełm.

    Gospodarz obchodów jubileuszu 20 lecia Prezydent RC Jarosław Tadeusz Zygadło powitał zgromadzonych gości a koledzy Janusz Dymek oraz Jacek Stańda przedstawili historię i dokonania klubu. Oczywiście nie obylo się bez przemówień, gratulacji czy upomonków, które w imienu klubu odebrał Pan Prezydent. Kolejnym miłym akcentem było wręczenie pamiątkowych odznak przybyłym na uroczystość członkom założycielom klubu. Koledzy -  Leszek Kołodziejczyk, Piotr Balicki, Janusz Dymek, Jan Pajda, Jan Połeć, Tomasz Kulesza, Jacek Stalski, Jerzy Marcinko odebrali odznaki z rąk Pani Gubernator, natomiast kolega prof. Roman Fedan otrzymał Dyplom Honorowego Członka Klubu. 

    Uroczystość zakończył wspaniały koncert solistów i kameralistów Lwowskiej Opery Narodowej.

     Wieczorem odbył się bal charytatywny zorganizowany w Hotelu "Piast" podczas, którego mieliśmy okazję wysłuchać popisów stypendystów naszego klubu, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu.