Prezydenci

Jan Walter

1999 - 2002

JAN WALTER

Jan Walter
2002 - 2003

PIOTR BALICKI

Jan Walter
2003-2004

JERZY MARCINKO

Jan Walter
2004 -2005

JAN POŁEĆ

Jan Walter

2005 - 2006

TOMASZ KULESZA

Jan Walter

2006 - 2007

HUBERT ŻAK

Jan Walter

2007 - 2008

ARTUR DOBRUCKI

Jan Walter

2008 - 2009

JACEK STALSKI

Jan Walter

2009 - 2010

ANTONI PODOLEC

Jan Walter

2010 - 2011

MARIAN JANUSZ

2011 - 2012

JAN PAJDA

2012 - 2013

ROMAN STROKOŃ

2013-2014

JACEK STAŃDA

2014-2015

PIOTR BALICKI

2015-2016

JANUSZ DYMEK

2016-2017

ZBIGNIEW DZIEDZIC

2017-2018

BOGDAN RYGIEL

2018-2019

MIECZYSŁAW SŁOMA

2019-2020

TADEUSZ ZYGADŁO

2020-2021

STANISŁAW MISIĄG

2021-2022

PIOTR BALICKI

 

 

2022 - 2023

ROMAN STROKOŃ

 

 

 

2023-2024

STANISŁAW MISIĄG