Zarząd na kadencję 2023 - 2024

Jan Walter
PREZYDENT

STANISŁAW MISIĄG

Jan Walter
Z-CA PREZYDENTA

MAREK POŹDZIK

Jan Walter
  SEKRETARZ

 DARIUSZ BŁAHUTA

Tomasz Zakonek
     SKARBNIK   

TOMASZ ZAKONEK