Zarząd

Jan Walter
PREZYDENT

TADEUSZ ZYGADŁO

Jan Walter
VICEPREZYDENT

ZBIGNIEW DZIEDZIC

Jan Walter
  MISTRZ CEREMONII

 ROMAN FEDAN

Jan Walter
     SEKRETARZ    

DARIUSZ ŁUPIŃSKI

Jan Walter
SKARBNIK  

JACEK STAŃDA

Jan Walter
PREZYDENT ELEKT

STANISŁAW MISIĄG

Jan Walter
CZŁONEK ZARZADU

JAN POŁEĆ