Działalność

Papież Jan Paweł II w przemówieniu do rotarian zgromadzonych na Konwencji Rotary International w Rzymie w dniach 10-13 czerwca 1979r. powiedział

    „Kościół jest pełnym dobrej woli sojusznikiem tych wszystkich, którzy przyczyniają się do pomyślności człowieka, którzy są bez reszty oddani tej sprawie. W domach dziecka nie brak tych, którym nie dostaje codziennego chleba i odzienia. Jak nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie mogą być otoczeni należytą opieką? Na ulicach i placach miast przybywa ludzi bezdomnych. Trzeba o nich mówić, ale trzeba też odpowiadać na ich potrzeby. Rotarianie czynią i czynią to na coraz większą skalę”.

Ten bardzo wymowny w swej treści cytat jest wskazaniem dla naszych przedsięwzięć zmierzających do ulżenia doli ludzi potrzebujących, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, pozbawionych ciepła domu rodzinnego. Połączyła więc nas idea służby. Nasz klub wspiera zarówno osoby fizyczne jak i instytucje.