Klub

    Historia powstania jarosławskiego klubu wiąże się nierozerwalnie z Przemyślem. To właśnie w tym mieście - istniał już klub Rotary a grupa jarosławskich przyjaciół, przyjęta gościnnie w poczet przemyskiego klubu poznawała zasady jego funkcjonowania,sposób organizacji i wartości jakie od każdego rotarianina są wymagane. Za pionierów można więc uznać ; Piotra Balickiego, Mariana Haśkę, Tomasza Kuleszę, Jana Połcia, Jana Waltera, Stanisława Wierzbickiego. Powstała więc inicjatywa powołania klubu w Jarosławiu.

    Wielkie słowa podziękowania należą się tu L. Kołodziejczykowi i S.Guła – współzałożycielom klubu przemyskiego, którzy z właściwą sobie determinacją uporem i konsekwencją w działaniu doprowadzili do powstania RC Jarosław. Początki działalności klubu były wyjątkowo trudne. Trzeba było walczyć z rozmaitymi przesądami, prostować informacje o Rotary, wreszcie stanowczo reagować na rozpowszechniane oszczerstwa i kłamstwa. Z czasem zainteresowanie działalnością klubową w Jarosławiu znacznie wzrosło, a chęć pracy w stowarzyszeniu zgłaszało wielu chętnych.

Czarter Klubu – Sieniawa 2001

    Piętnastoosobowa grupa przyjaciół a to Balicki Piotr , Bielecki Dariusz ,Dymek Janusz ,Gwóźdź Antoni, Haśko Marian, Klimczak Marek, Kotliński Jacek, Kulesza Tomasz, Matusz Jerzy, Pajda Jan, Połeć Jan, Stalski Jacek, Walter Jan, Wierzbicki Stanisław, Żak Hubert, w dniu 17. 03.1999 r. podjęłą uchwałę Nr 1 o rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Postanowieniem Sądu z dnia 25.06.1999 r wpisano Rotary Club Jarosław do rejestru stowarzyszeń.

O działalności klubowej więcej w zakładce „działalność"