Aktualności

Nasi na pudle......

 

„Nasi” to podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu, których od lat wspieramy w ich trudnej drodze przełamywania barier i udowadniania, że są tacy sami.

Jeszcze brzmiały dźwięki muzyki na spotkaniu z okazji przekazania władzy w jarosławskim klubie, gdy grupa uczestników tej uroczystości pakowała walizki, by udać się na podobną galę  na Ukrainę do Żółkwi. Tam bowiem Lwowski Klub Rotary zaplanował na dzień 30.06.2012 przekazanie klubowej władzy.  Nie podobna było nie przyjąć zaproszenia, chociaż kolizja terminów była aż nadto widoczna. Na pocieszenie warto zaznaczyć, że impreza rozpoczynała się w godzinach wieczornych. Spotkanie okazało się bardzo inspirujące.

W dniu 29.06.2012 roku odbyła się ważna uroczystość klubowa. Po rocznym rządzeniu Prezydent Klubu Jan Pajda przekazał władzę w ręce Romana Strokonia. Ceremonię poprzedziło wystąpienie ustępującego Prezydenta. Jan przypomniał inicjatywy, jakie za Jego kadencji podejmował Klub, podsumował też wkład finansowy. Na działalność statutową wydano ponad 32 000 zł z czego znaczącą pozycję stanowią kwoty przeznaczone na wsparcie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Prezydent podziękował członkom Klubu za zaangażowanie i pomoc w realizacji podjętych zamierzeń.

Wszystko zaczęło się od spotkania  komitetu ds. współpracy międzynarodowej w Ostrawie. Uczestniczył w nim Jan Połeć – członek Klubu RC Jarosław.  Nawiązał tam kontakt z członkami Klubu z Żiliny i zaproponował współpracę. Wkrótce na ręce Prezydenta Klubu przyszło zaproszenie do odwiedzenia Żiliny. Pierwszy oficjalny wyjazd,  w którym uczestniczyli - Jan Pajda, Stanisław Gurgul, Zbigniew Dziedzic, Władysław Wyczawski, Jan Połeć miał miejsce w dniach  23-25.04.2012.

Podziękowanie dla Klubu

W dniu 28 grudnia 2011 roku , na sesji Rady Powiatu , Prezydent RC Jarosław -Jan Pajda odebrał podziękowanie za wieloletnią opiekę Klubu nad Domem Dziecka nr 1 w Jarosławiu. W treści tego adresu czytamy ”Szczególnie ważna jest Państwa pomoc w dniach, które bywają wyjątkowo trudne dla podopiecznych Domu Dziecka – jak Dzień Dziecka, Mikołajki czy Wigilia.

Grudniowe prezenty

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że w grudniu włączyliśmy się do akcji „Pomóż bliźniemu przetrwać zimę” - przekazaliśmy na ten cel 1000 zł , wsparliśmy podobną kwotą organizację wycieczki uzdolnionej młodzieży do Londynu. Aktywnie uczestniczyliśmy w cyklicznej imprezie „ Wielka galeria artystyczna” - organizowanej od lat przez naszego Kolegę Tomasza Kuleszę.

Miesiąc Grudzień to czas tradycyjnych już spotkań z naszymi przyjaciółmi z Domu Dzieckaw Jarosławiu. Na początek oczywiście Mikołajki. Klub ,a ściślej nasz Kolega Mieczysław Słoma, przygotował paczki, Mikołaja i w dniu 5 grudnia liczna grupa „ klubowiczów” udała się z prezentami do dzieci. Warto dodać, że zawartość paczek uzgodniono wcześniej z Dyrekcją Domu. Potem był występ artystyczny wychowanków no i prezenty

Członkowie Rotary Club Jarosław uczestniczyli w ważnej uroczystości, która odbyła się 10 listopada w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Tego dnia  przecinano wstęgę w nowej kuchni – wyposażonej kosztem 13 500 zł przez nasz Klub.

Było wielu zaproszonych gości a samą uroczystość poprzedziły podziękowania dla Rotary Club Jarosław złożone przez Dyrekcję i uczestników WTZ na ręce Prezydenta Klubu - Jana Pajdy.

    W dniu 8 lipca 2011 roku w siedzibie naszego klubu w dworze Hetman miała miejsce ważna uroczystość. Władzę nad Klubem przejął z rąk ustępującego Prezydenta Mariana Janusza prezydent elekt -Jan Pajda. Ustępujący Prezydent przedstawił osiągnięcia klubu. Wspomniał o działalności dobroczynnej wyrażonej kwotą blisko 40 000 zł, organizowanych imprezach i spotkaniach a także integrujących nie tylko środowisko rotariańskie – wycieczkach. Życzył swemu następcy owocnej pracy i satysfakcji z pełnionej misji.

    Klub podjął decyzję o finansowym wsparciu wyprawy trzech młodych mieszkańców Jarosławia na Kazbek - jeden z najwyższych szczytów Gruzji o wysokości 5047 m n.p.m., położony we wschodniej części centralnego Kaukazu. Jest drzemiącym wulkanem. Ze stoków Kazbeka spływają liczne lodowce o łącznej powierzchni 135 km². Z uwagi na znaczne nachylenie stoków (nawet do 60 stopni) Kazbek jest górą znacznie trudniejszą niż popularny Elbrus. Alpiniści dobrze przygotowani kondycyjnie i sprzętowo.

Subskrybuje zawartość